Ζει ο Θεος !

Ζει ο Θεος !

Σάββατο, Μαρτίου 04, 2017

Χαιρετισμοί της Θεοτόκου (πρωτότυπο+μετάφραση)


Σε ικετεύω Δέσποινα, Σε, νυν, επικαλούμαι, 
Σε δυσωπώ Παντάνασσα, Σην χάριν εξαιτούμε. 
Θερμώς επικαλούμε Σε, Ναέ ηγιασμένε. 
Αντιλαβού μου, ρύσαι με, από τού πολεμίου, 
Και κλήρονομον δείξον με, ζωής της αιωνίου, 
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως

Υπεραγία Θεοτόκε Σώσον ημάς
Χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου
γγελος πρωτοστάτης, οὐρανόθεν ἐπέμφθη, εἰπεῖν τῆ Θεοτόκω το, Χαῖρε· (τρεῖς φορές) καί σύν τῆ ἀσωμάτω φωνῆ, σωματούμενόν σε θεωρῶν, Κύριε, ἐξίστατο καί ἵστατο, κραυγάζων πρός αὐτήν τοιαῦτα.
Διαβάστε περισσότερα »


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου